Inilah 10 amalan hari Jumaat yang istimewa buat wanita muslimah

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Seperti yang kita semua ketahui,hari yang sangat istimewa dalam satu minggu adalah hari Jumaat. Hari Jumaat tersebut memiliki amalan sunnah yang sangat banyak dan banyak rutin ibadah yang boleh dilakukan pada hari tersebut.

Join Group Koleksi Kata Hikmah
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Pada hari yang sangat istimewa ini, sangat banyak pahala yang akan diturunkan sekaligus banyak juga kesempatan yang boleh kita pakai untuk menghapus dosa dan rugi jika ianya disia-siakan begitu saja.

Untuk itu, anda semua perlu mengetahui tentang amalan hari Jumaat untuk wanita yang boleh anda lakukan seperti di bawah :

Perbanyakkan Membaca Selawat

Membaca selawat untuk hari biasa, itu sudah akan memberikan banyak kelimpahan pahala dan syafaat Rasul kelak di yaumil kiyamah, khususnya jika ini dilakukan pada hari yang paling istimewa iaitu hari Jumaat.

Rasulullah S.A.W. bersabda, “Perbanyaklah selawat kepadaku pada setiap hari Jumaat. Karena selawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumaat. Barangsiapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti“. (HR. Al-Baihaqi)

Rasulullah S.A.W. juga bersabda, “Perbanyaklah selawat kepadaku pada hari jumaat, maka sesungguhnya ia disaksikan, disaksikan para Malaikat. Dan sungguh, sekali-kali tidaklah salah seorang diantara kalian berselawat kepadaku kecuali selawatnya akan ditampakkan kepadaku hingga dia selesai“. (HR. Ibnu Majah)

“Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumaat, maka perbanyaklah selawat kepadaku di dalamnya, karena selawat kalian akan disampaikan kepadaku”. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, An Nasa’i)

Perbanyaklah Doa

Panjatkanlah juga doa yang baik di hari Jumaat dan lebih banyak juga mengingat akan Allah seperti yang sudah dikatakan Rasulullah S.A.W. apabila berbicara tentang hari Jumaat.

Rasulullah S.A.W. bersabda, “Pada hari itu ada saat yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya dalam keadaan dia berdiri solat yang ia meminta sesuatu kepada Allah SWT melainkan akan dikabulkan oleh-Nya”. (HR. Bukhari)

“Di hari Jumaat itu terdapat satu waktu yang jika seseorang muslim melakukan solat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta’ala, nescaya permintaannya akan dikabulkan.” Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksud dengan detik terakhir di hari Jumaat ini adalah saat menjelang waktu Maghrib iaitu saat matahari akan terbenam.

Perbanyak Istighfar dan Zikir

Pada hari Jumaat juga, Allah akan melipat gandakan pahala untuk siapa pun yang datang dengan membawa amalan – amalan soleh dan Rasulullah sendiri di setiap hari tidak pernah sekali pun lalai dalam membaca istighfar.

Rasulullah S.A.W. bersabda, “Sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar seratus kali dalam sehari”.

Selain membaca istighfar, ada hal lain yang juga disunnahkan iaitu membaca tahlil, tahmid dan juga takbir, sementara untuk jumlahnya tidak ada ketentuan dan juga batasan sehingga kaum muslimah boleh membaca semampu dan sekuatnya.

Membaca Syair Abu Nawas

Membaca Syair Abu Nawas yang isinya adalah berupa pengakuan dan juga permohonan supaya dibukakan pintu taubat. Bacaan syairnya adalah:

Wahai Tuhanku! Aku tidaklah pantas menjadi ahli surga
Namun aku pun tak mampu dengan panasnya api neraka
Maka Terimalah taubatku dan ampunilah dosaku
Karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar

Imam Sayyid Bakri menukil perkataan Syekh Abdul Wahhab “Barang siapa membiasakan dua bait ini (2 paling atas) setiap hari Jumaat, maka Allah SWT akan mengambil ruh pembacanya dalam keadaan Islam tanpa keraguan sedikitpun“.

Untuk beberapa kalangan jumhur ulama, dua bait yang terdapat dalam Syair Abu Nawas ini dibacakan sebanyak lima kali di setiap hari Jumaat.

Meningkatkan dan Memperbanyak Amal Ibadah

Wanita juga hendaknya meningkatkan ibadah di hari Jumaat melebihi dari hari biasanya seperti contohnya meningkatkan jumlah rokaat solat sunnah, memperbanyak pemberian sedekah, membaca Al-Qur’an, lebih banyak menolong sesama umat muslim yang sedang memerlukan pertolongan, menggerakkan sesama saudara muslim untuk terus berzikir dan juga beramal soleh dan masih banyak lagi yang lainnya.

Imam Ja’far Shadiq berkata, “Malam dan hari Jumaat itu memiliki hak, maka jangan menyia-nyiakan kemuliaannya, jangan mengurangi ibadah, dekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh dan tinggalkan semua yang haram. Karena di dalamnya Allah telah melipatgandakan kebaikan, menghapus keburukan dan mengangkat darjat. Hari Jumaat sama dengan malamnya. Jika kamu mampu, hidupkan malam dan siangnya dengan doa dan solat. Karena di dalamnya Allah mengutus para Malaikat ke langit dunia untuk melipatgandakan kebaikan dan menghapus keburukan, sesungguhnya Allah Maha Luas ampunan-Nya dan Maha Mulia“.

Membersihkan Diri dan Menyikat Gigi Dengan Sugi

Sunnah untuk membersihkan diri ini tidak hanya berlaku untuk kaum lelaki yang akan menunaikan solat Jumaat saja, akan tetapi juga untuk wanita yang disunnahkan untuk membersihkan diri di hari yang sangat istimewa iaitu hari Jumaat. Selain itu, mandi pada hari jumaat sendiri merupakan hal yang wajib bagi semua orang yang sudah baligh.

Selain mandi pada hari Jumaat yang memang merupakan hal yang wajib dilakukan untuk setiap umat muslim tidak terkecuali untuk wanita. Selain itu, hendaklah juga ia menyikat gigi dengan sugi.  (H.R. Bukhari dan Muslim)

Solat Zohor Pada Awal Waktu

Meskipun tidak boleh menunaikan solat Jumaat, para muslimah juga boleh mendapatkan pahala sunnah dengan menunaikan solat Zohor di awal waktu dan tidak menunda-nunda apalagi melalaikan solat tersebut.

Ziarah Ku bur

Di hari yang istimewa iaitu hari Jumaat akan sangat baik jika ziarah ke ku bur khususnya ku bur orang tua kita dengan tujuan untuk mendoakan mereka dan mengambil hikmah serta pelajaran dengan bertafakur dan mengingati kema tian.

Melakukan Solat Tasbih

Solat tasbih juga sangat besar keutamaanya baik itu pada malam atau pada hari jumaat seperti akan diampuni dari segala dosa dan lain sebagainya dan amalan seperti ini akan sangat baik jika dilakukan pada hari jumaat karena merupakan hari ibadah.

Memakai Pakaian Yang Terbaik

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wajib bagi kalian membeli 2 helai pakaian untuk solat jumaat, kecuali pakaian untuk bekerja” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai shahih oleh Al Albani)

Dalam hadis tersebut, Nabi mendorong umatnya tidak hanya kaum laki-laki namun juga perempuan untuk membeli pakaian khusus dan terbaik supaya boleh dikenakan pada hari yang istimewa iaitu hari jumaat. Akan tetapi, sangat disarankan untuk lelaki dan wanita muslim untuk mengenakan pakaian berwarna putih pada hari Jumaat.

“Kenakanlah pakaian-pakaian putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian kalian.” (H.R. Tirmidzi)

Dari beberapa amalan yang sudah kami jelaskan diatas, mungkin ada beberapa dari anda yang tidak sependapat. Namun apapun yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan diniatkan untuk ibadah, maka InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah mengingat betapa pentingnya hari Jumaat untuk umat muslim.

Wallahuaalam

Sumber : dalamislam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *