’14 Hari Lagi Majlis Nikah Kita Tapi Awak Dan Keluarga Pilih Untuk Batal’ Hanya kerana tu..?

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Maksud perkahwinan ialah akad yang menghalalkan di antara lelaki dengan perempuan hidup bersama dan menetapkan tiap-tiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab. Dalam erti kata lain, suatu akad yang menghalalkan persetu buhan dengan sebab perkataan yang mengandungi lafaz nikah, perkahwinan dan sebagainya.

Join Group Kami Sokong Ustaz Ebit Lew
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menyebut mengenai pensyariatan perkahwinan dianjurkan secara langsung atau tidak langsung kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah semulajadinya. Berikut dinyatakan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim mengenai perkahwinan dan tujuan-tujuan disyariatkannyaAllah berfirman dalam surah An-Nisaa’ ayat 3, ertinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (biIah menikah) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.

Tetapi, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya yang kamu miliki.Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhinddar dari berlaku sewenang-wenangnya.”

Namun, lain pula cerita apabila si lelaki membatalkan pernikahan 14 hari sebelum majlis dengan alasan yang tidak munasabah. Kejjam!

Batal nikah 14 hari sebelum majlis

Dah jemput orang sana sini

Ini balasannya?

Sumber : Twitter

Add Comment