Syiah adalah PENGKH1A NAT yang menyebabkan jatuhnya al-Quds ke tangan musuuh Islam

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

KITA semua perlu tahu bahawa hari memperingati al-Quds yang dibuat pada hari Jumaat terakhir Ramadan pada setiap tahun termasuk di Kuala Lumpur pada hari Jumaat lalu adalah satu wayang Syiah yang dimulakan di Iran.

Join Group Kami Sokong Ustaz Ebit Lew
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Sambutan tersebut hanyalah satu wayang yang dibuat mereka oleh kerana al-Quds itu sendiri mempunyai kedudukan istimewa dalam jiwa umat Islam, jadi dengan sambutan tersebut nak menunjukkan kononnya mereka itu hero umat Islam.

Sedangkan sesiapa yang membaca sejarah pasti akan tahu bagaimana puak Syiah sebenarnya adalah h1po krit dalam perjuangan al-Quds itu sendiri. Mereka bukan sahaja tidak membantu umat Islam dalam mempertahankan al-Quds bahkan mereka jugalah pengkh1a nat yang menjual tanah suci umat Islam ini kepada musoh Islam.

Ramai kita ketahui bahawa al-Quds pernah jatuh ke tangan Kristian dalam peristiwa Perang Sal1b yang pertama tapi tidak terfikirkah kita bagaimana tentera Sal1b boleh mendapatkan tanah suci itu dengan mudah sedangkan tanah tersebut bukanlah berada di sempadan empayar Islam? Tidaklah ini terjadi melainkan berlakunya pengkh1a natan dari dalam.

Ibn Athir (1160M), seorang sejarawan Muslim terkenal menyebut dalam kitabnya al-Kamil fi al-Tarikh bahawa pada tahun 1098M (setahun sebelum kejatuhan pada ten tera Sal1b) al-Quds dita wan oleh puak Syiah Fatimiyah dalam pepera ngan mereka menentang khalifah umat Islam Sunni.

Kemudian mereka dengar bahawa tentera Saljuk (Sunni) yang berada di Gaza sedang mara ke al-Quds untuk mempertahankannya daripada tentera Sal1b yang sedang mara daripada Eropah.

Oleh kerana b1mbang kedudukan mereka, Syiah Fatimiyah terus menghantar wakil mereka bertemu tentera Sal1b untuk membuat persepakatan menyerahkan tanah suci ini demi mendapatkan bantuan ten tera Sal1b menentang umat Islam Sunni. Akhirnya bermula dari sinilah jatuhnya al-Quds ke tangan musoh pada tahun berikutnya iaitu 1099M.

Pengkh1a natan mereka bukan setakat itu, bahkan pada saat Salahuddin al-Ayubi ingin membebaskan al-Quds, Syiah Fatimiyah yang berada di Mesir telah bersepakat bersama tentera Sal1b di al-Quds untuk pertahankan tanah tersebut daripada umat Islam.

Hal ini telah menyebabkan Salahuddin terpaksa bertindak membebaskan Mesir daripada ‘duri dalam daging’ ini sebelum membebaskan Quds.

Sebab itulah, walaupun Syiah hari ini kononnya menyatakan mereka memperju angkan al-Quds tetapi dalam masa yang sama mereka sangat memben c1 Salahuddin al-Ayubi kerana telah menjatuhkan daulah mereka.

Antaranya Hasan Amin, seorang sejarawan Syiah di Lubnan telah menghiina Salahuddin dengan mengambarkannya sebagai seorang pengkh1a nat yang suka bermabok dan sangat mengg1 lakan da rah manusia sehinggakan ditudohnya Salahuddin sebagai seorang mur tad.

Bahkan kalau kita lihat siri pepera ngan Sal1b khususnya Pe rang Salib kelima, Syiah mempunyai peranan besar yang menyebabkan ten tera Sal1b boleh masuk ke Mesir.

Bacalah sejarah umat Islam, kita akan sedar bagaimana nenek moyang kita terpaksa membayar jutaan dar!h umat akibat pengkh1a nat Syiah ini. Tidakkah kita belajar daripada sejarah?

Ambillah pengajaran wahai orang yang berakal!

Ustaz Muhammad Firdaus bin Zalani

kredit; indahnyaislam.my

Add Comment