Inilah Amalan Sebelum Menerima Lamaran Ramai Terlepas Pandang

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Meni kahlah dengan niat ibadah. Meni kahlah untuk menjalankan sunnah Nabi. Meni kahlah untuk menjaga diri dari dosa dan mak siat. Namun, jangan asal meni kah. Jangan langsung menerima lamaran yang datang tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu.

Join Group Kami Sokong Ustaz Ebit Lew
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Bahkan salah satu istri Nabi Muhammad pun ada yang meminta masa untuk memutuskan, apakah ia menerima lamaran Rasulullah atau tidak.

Kerananya, lakukan hal ini sebelum memutuskan untuk menerima lamaran. Zaid bin Haritsah berce rai dengan Zainab binti Jahsy. Setelah habis masa ‘iddahnya, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan Zaid bin Haritsah untuk mendatangi bekas isterinya itu. Rupanya, Zaid diperintahkan untuk membawa lamaran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Sesampainya di rumah Zainab, Zaid menyampaikan amanah yang dibawanya dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Kemudian, Zainab mengatakan, “Aku tidak akan berbuat apa-apa sampai aku meminta petunjuk Rabbku.” Setelah itu, Zainab bergegas untuk mendirikan solat, meminta petunjuk kepada Allah Ta’ala.

Berkenaan hal ini, Dr. Thal’at Muhammad ‘Afifi Salimi mengatakan, “Ini adalah dalil antusiasme shahabiyah terhadap solat istikharah yang mereka pelajari dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagaimana halnya mereka belajar setiap surat dari al-Quran.” Inilah amalan utama itu. Sebuah bentuk perasaan perlu dan pengakuan akan kelemahan diri kepada Allah Ta’ala Yang Maha kuat.

Sebab, Dia Maha Mengetahui, sedangkan manusia sama sekali bo doh dan amat terbatas pengetahuannya. Bahkan, manusia tak kuasa untuk menentukan bagaimana kelangsungan hidupnya dalam sekejap masa yang akan datang. Dengan meminta petunjuk kepada Allah Ta’ala, maka keraguan akan hilang, dan keyakinan akan terus bertambah.

Kerana itu, jalan untuk mewujudkan dan mengharungi kehidupan setelah perni kahan pun akan semakin dimudahkan oleh-Nya. Sebab, kehidupan setelah perni kahan dipenuhi ujian dan godaan yang berat, sukar, dan penuh tipu daya.

Oleh itu, meni kah diganjari pahala yang agung. Dan, syaitan laknatullah akan sentiasa melakukan berbagai macam ti pu daya agar seorang manusia tidak mahu menikah, berlambat-lambat tanpa alasan yang syar’i, bahkan syaitan akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memisahkan pasa ngan yang telah sah meni kah. Ya, ce rai adalah projek besar iblis laknatullah ‘alaihim.

Add Comment