Apakah Hukum Jika Solat Sunat Istikharah Mohon Petunjuk Bagi Masalah Perce raian

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Disyariatkan solat istikharah dalam urusan yang mubah atau membandingkan keutamaan antara beberapa perkara yang sunnah (mustahab)

Join Group Koleksi Kata Hikmah
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Soal:
Apakah dibolehkan salat istikharah dalam urusan ce rai?

Jawab:

Alhamdulillah.

Pertama, disyariatkan salat istikharah dalam urusan yang mubah atau membandingkan keutamaan antara beberapa perkara yang sunnah (mustahab). Adapun dalam perkara-perkara yang wajib, atau sunnah (mustahab), haram, dan makruh, maka tidak disyari’atkan salat istikharah.

Dalam kitab Al-Mausu‘ah Al-Fiqhiyyah 3/243 disebutkan,

فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه, وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله; لأنه مطلوب, وإنما تكون عند التعارض, أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله

“Istikharah itu tidak untuk perkara yang wajib, haram dan makruh, namun untuk perkara yang sunnah dan mubah. Istikharah dalam perkara yang sunnah itu tidak ada dasarnya, karena perkara yang sunnah itu memang sesuatu yang tertuntut untuk dilakukan. Namun, istikharah dalam perkara yang sunnah itu ketika tertuntut harus memilih, maksudnya harus memilih antara dua perkara (yang sunnah) bagi seseorang; mana yang lebih didahulukan diantara keduanya atau mana salah satu yang dipilih diantara keduanya? Adapun perkara yang mubah, maka istikharahnya dalam perkara asalnya (dilakukan atau tidaknya).”

Kedua, Mencerai wanita itu berkisar pada lima hukum. Disebutkan dalam kitab Zādul Mustaqni’.

يباح للحاجة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للضرر ، ويجب للإيلاء ، ويحرم للبدعة

Hukum ce rai itu mubah, jika ada keperluan, makruh jika tidak ada keperluan, sunnah jika ada ba haya, wajib karena īlā` 1, dan haram jika cerai bid‘ah.

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin raḥimahullāh menjelaskan,

قوله : يباح للحاجة ” أي: حاجة الزوج، فإذا احتاج، فإنه يباح له، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته، فإذا احتاج، فإنه يباح له أن يطلق….

“Hukum ce rai itu mubah karena ada keperluan, maksudnya : keperluan suami, jika suami membutuhkan, maka dibolehkan baginya untuk mence raikan istrinya, misalnya ia tidak bisa sabar terhadap istrinya. Jadi, apabila suami membutuhkan, maka dibolehkan baginya untuk mencerai (istrinya)” (Asy-Syarḥul Mumṭi’: 13/8).

Dalam keadaan seperti ini disunnahkan bagi suami untuk melakukan (salat) istikharah sebelum menceraikannya dan memohon petunjuk kepada Allah dalam urusannya tersebut. Adapun apabila keadaan (sang istri) baik-baik saja, maka tidak disyariatkan bagi sang suami untuk melakukan salat istikharah, karena hukum ce rai dalam keadaan seperti ini adalah makruh.

Demikian pula, ketika ce rai itu hukumnya wajib bagi suami, maka tidak disyariatkan baginya untuk melakukan (salat) istikharah, seperti apabila terbukti istrinya tidak menjaga kehormatan dirinya dan tidak bertaubat 2, maka wajib baginya mence raikannya dan tidak mempertahankannya (untuk tetap menjadi istrinya).

Begitu juga seorang wanita, dibolehkan baginya meminta ce rai, jika ia merasa mendapatkan kerugian/ba haya karena ulah suaminya, seperti suaminya tidak memberi nafkah kepadanya buruk akhlak suaminya atau kelemahan keimanannya atau sebab selainnya, maka disunnahkan baginya untuk beristikharah dalam urusan meminta ce rai.

Namun apabila keadaan (sang suami) baik-baik saja, maka diharamkan bagi sang istri untuk meminta ce rai, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة

“Siapapun wanita yang meminta ce rai kepada suaminya tanpa ada masalah (yang layak menjadi alasan untuk meminta ce rai), maka diharamkan baginya bau surga” (Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Abu Dawud).

Sebagai tambahan penjelasan, silahkan lihat jawaban pertanyaan nomer : 118325.

Kesimpulannya:

Disyariatkan bagi sang suami melakukan (salat) istikharah dalam urusan mence rai istrinya apabila hukum cerai ketika itu mubah. Demikian pula bagi sang istri disyariatkan baginya melakukan (salat) istikharah dalam urusan meminta ce rai, apabila ia meminta ce rai dalam perkara yang memang diperbolehkan.

Selain keadaan tersebut, maka tidak disyariatkan melakukan (salat) istikharah dalam urusan cerai.
Wallāhu a‘lam.

VIDEO:

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Sumber: hambafakir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *