Amalkanlah Zikir Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa Billaah, Cegah Penyakit Bimbang Dan Bahaya Kemiskinan.

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Amalkanlah Zikir Laa Haula Wa Laa Quwwata Illa Billaah, Cegah Penyakit Bimbang Dan Bahaya Kemiskinan. Mohon baca dan kongsikan kepada semua

Join Group Kami Sokong Ustaz Ebit Lew
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

La haula wa la quwwata illa billah

(Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata)

Kalimat ini adalah kalimat yang ringkas, namun syarat makna dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Kata Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada ‘Abdullah bin Qois:

“Wahai ‘Abdullah bin Qois, katakanlah ‘laa hawla wa laa quwwata illa billah’, kerana ia merupakan simpanan pahala berharga di surga” (HR. Bukhari no. 7386

Kalimat “laa haula wa laa quwwata illa billah” adalah kalimat yang berisi penyerahan diri dalam segala urusan kepada Allah Ta’ala. Hamba tidaklah bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menolak sesuatu, juga tidak bisa memiliki sesuatu selain kehendak Allah.

Ada ulama yang menafsirkan kalimat tersebut, “Tidak ada kuasa bagi hamba untuk menolak keburukan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kuasa Allah.”

Ulama lain menafsirkan, “Tidak ada usaha, kekuatan dan upaya selain dengan kehendak Allah.”

Ibnu Mas’ud berkata:

“Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah.”

Imam Nawawi menyebutkan berbagai tafsiran di atas dalam Syarh Shahih Muslim dan beliau katakan, “Semua tafsiran tersebut hampir sama maknanya.” (Syarh Shahih Muslim, 17: 26-27)

Manfaat dan kelebihan memperbanyak mengucapkan zikir Laa Hawla wa Laa Quwwata illa Billaah :

Sebagai simpanan kekayaan yang berlimpah di syurga, dan pengaruhnya sangat menakjubkan. Dari Abi Musa Al-Asy’ari radhiallahu anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: “Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam syurga?”, Maka aku menjawab: “Tentu, wahai Rasulullah”. Maka beliau menjawab: “Ucapkanlah…. (Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billaah)

Ibnul Qoyyim rahimahullah mengatakan: Kalimat… (Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billaah) mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan saat menanggung beban pekerjaan yang sulit dan keras, atau saat menghadap kepada raja dan orang yang ditakutkan, selain pengaruhnya yang efektif untuk menolak kemiskinan.

Hubaib bin Salamah rahimmullah sangat senang saat menghadapi musuh atau mengepung sebuah benteng memperbanyakkan ucapan…. (Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billaah)

Diceritakan bahawa suatu hari dia mengepung sebuah benteng milik bangsa Romawi sehingga dia putus asa, lalu tentara kaum muslimin membaca zikir tersebut sambil bertakbir, akhirnya benteng tersebut hancur.

Penawar bagi segala penyakit dan penderitaan seperti rasa bimbang. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

“Barangsiapa yang mengucapkan :-

(Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billaah) maka hal itu sebagai penawar baginya dari sembilan puluh sembilan penyakit dan yang termudah adalah rasa bimbang”

Pencegah bahaya, dan bahaya yang paling rendah adalah bahaya kemiskinan. Makhul rahimahullah berkata: Barangsiapa yang yang mengatakan:

(Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billaah)

maka akan lenyap dari dirinya tujuh puluh pintu petaka, yang paling rendah adalah bencana kemiskinan. Semoga lisan ini selalu diberi taufik oleh Allah untuk selalu basah dengan zikir kepada Allah.

WALLAHUALAM .

sumber semuanyajdt

Add Comment