Kisah Nabi Musa As Yang Dihanyutkan Ibunya Ke Sungai Nil

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Raja Fir’aun sangat zalim dan memang terkenal dengan sejarah akan kezalimannya. Dia mengaku dirinya tuhan. Barang siapa yang tak mau bertuhankannya, orang itu akan dibunuh. Fir’aun merupakan orang yang sombong dan angkuh, tidak mengenal sedikit pun perikemanusiaan.

Join Group Koleksi Kata Hikmah
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Pada suatu hari ia bermimpi bahwa negeri Mesir terbakar habis, rakyatnya banyak yang mati. Apabila beliau sedar dari mimpinya, dikabarkannyalah mimpi tersebut kepada orang-orang yang ahli sihir, apakah maksud mimpi itu? la berkata kepada raja Fir’aun, bahwa di tahun itu akan lahir seorang bayi laki-Iaki dari Bani Israil yang nantinya akan meruntuhkan kekuasaannya.

Tentang kisah bayi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil dapat kita  baca dalam surat Al-Qashash ayat 7-13.

1

“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; ‘Susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.” (Qs Al-Qashash [28]: 7)

Tetapi Allah tetap memelihara Nabi Musa dengan baik. Allah memerintahkan kepada ibu Nabi Musa A.S. agar anaknya (Musa A.S.) dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Ibu Nabi Musa A.S. pun membuat peti, kemudian Nabi Musa A.S. dimasukkan ke dalam peti tersebut. Pada malam hari dihanyutkannyalah peti itu.

Pada suatu hari, isteri Fir’aun sedang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Melihat peti itu terapung-apung di atas sungai Nil, ia dayang-dayang supaya mengambil peti itu. Setelah dibuka, dilihatnya ada seorang bayi laki-laki di dalamnya. Hal ini pun dikabarkan kepada Fir’aun. Fir’aun lalu berkata: “Barangkali anak inilah yang akan merobohkan kerajaanku kelak. Berikanlah dia kepadaku, akan aku bunuh dia.”

Jawab isterinya: Anak ini janganlah dibunuh, aku sayang kepadanya. Biarkanlah ia kita jadikan anak sendiri, karena kita tidak mempunyai anak.” Mendengar itu Fir’aun tidak dapat berbuat apa-apa, dia terpaksa menuruti kehendak isterinya.

Demikianlah kurnia Allah yang diberikan kepada kaum hawa. Walaupun ia mahkluk Tuhan yang lemah dibanding kaum lelaki, tetapi ia kalah juga dengan wanita yang lemah. Kadang-kadang wanita memegang peranan sangat penting dalam menentukan sesuatu. Demikian halnya dengan isteri Fir’aun (Siti Asiyah). la melarang membunuh bayi (Musa A.S.). Nabi Musa tidak jadi dibunuh.

Nabi Musa dicarikan pengasuh, namun beliau tidak mahu menyusu. Ibu Nabi Musa berkata kepada anak perempuannya supaya mencari siapakah yang menjumpai anaknya? Maka keluarlah kakak Nabi Musa mencari berita tentang adiknya itu.

Rupanya ia mendengar khabar bahawa adiknya itu dipungut oleh isteri Raja Fir’aun. la juga’ mendengar bahwa isteri raja Fir’aun sedang mencari pengasuh untuk bayi itu. Ramai wanita mahu menyusukan Nabi Musa, namun beliau tidah mahu. Lalu datanglah ibunya menyamar mahu menjadi ibu susuan kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa menyusu tanpa ada seorang pun mengetahui kebenarannya selain Allah.

Allah berfirman di dalam AI Qur’an surat AI Baqarah ayat 14-22 yang artinya sebagai berikut :

14. Tatkala Musa telah dewasa, Kami akan menganugerahkan baginya hikmah kenabian serta ilmu pengetahuan. Begitulah Kami membalas orangorang yang berbuat kebaikan.

Sumber: u-tube Kisahislamy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *