3 Hamba Yang Doanya Diterima Iaitu Pemimpin Yang Adil, Orang Yang Berpuasa Hingga Ia Berbuka Dan Orang-orang Yang Dizalimi

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Sekali, pada masa Nabi Musa (AS) tinggal seorang nelayan yang miskin dari kalangan Bani Israil. Pada suatu hari, dia pergi memancing di laut.

Join Group Koleksi Kata Hikmah
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Dia mendapat ikan yang sangat besar dan membuatnya gembira. dan dia pergi ke pasar untuk menjual ikan itu untuk digunakan untuk membeli keperluan keluarganya. Di tengah-tengah jalan raya, terdapat samseng yang merebut ikan.

Para nelayan berjuang kembali. Tidak sabar untuk menghadapi nelayan, samseng memukul dengan tongkat ke kepala nelayan.

Dan perampok yang berjaya membawa ikan itu pergi.

Nelayan akhirnya menumpahkan air mata dan berdoa kepada Allah SWT, “Ya Allah, Engkau menjadikan aku orang yang lemah, dan menjadikannya orang yang kuat, Wahai Allah, dapatkan harta dan hak saya dengan serta-merta. dia telah mengejek saya, saya tidak boleh menunggu hingga akhirat “.

Pada masa yang sama, samseng sedang dalam perjalanan pulang. Tiba di rumah, dia meminta isterinya untuk menggoreng ikan rompakannya. “Goreng ikan besar ini,” katanya kepada isterinya.

Selepas goreng, ikan diletakkan dipiring kemudian dihidangkan di atas meja di depan samseng. Sebelum ikan sudah siap untuk dimakan, itulah ketika kejadian aneh terjadi. Ikan itu membuka matanya dan merapatkan jarinya.

Memancing sangat menyakitkan dan mengetuk bayang-bayang menjadi lemah. Beberapa saat kemudian, samseng terbangun dan pergi berjumpa doktor. Tangannya masih sangat sakit dan sakit. “Satu-satunya jalan untuk mengubati lukamu ini dengan cara mengamputasi jari tangan yang luka agar luka tidak menjalar keseluruh tangan,” ujar sang tabib.

The thugs akhirnya dipotong. Walau bagaimanapun, sakit bergerak kembali ke telapak tangan dan lengan. Pakar itu berkata kepadanya, “Biarkan tanganmu dipotong ke siku, sebelum semua yang lain. Tangan perompak sekali lagi dipotong. Tetapi rasa sakit itu berpindah ke bahunya, dan sebagainya.

The thug berjalan sesat dalam kekeliruan. Dia memohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia melihat pokok dan pergi kepadanya. Di sana, dia tertidur.

Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan seseorang yang berkata, “Sayang sekali. Berapa banyak lagi badan anda perlu dipotong. Pergi berjumpa dengan nelayan yang pernah kamu dzalimi. Mintalah kesenangannya. “

The thug keluar dari tidurnya. Dia merenung sejenak. Akhirnya dia menyedari bahawa semua penyakit yang dia alami sejak awal nelayan yang dalam dzaliminya.

Tiba di hadapan nelayan, dia memohon agar nelayan itu akan memaafkan dan mengasihinya. Dia memberikan sedikit wang untuk menggantikan ikan yang telah dirampasnya. Dia bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Pemancing itu, maafkan dia. Dia tinggal dan menghabiskan malam di sana tidak merasakan kesakitan yang sedikit dan dapat menikmati tidurnya lagi. Inilah kisah seperti dalam kitab “Kisah Rakyat Pemusnahan” yang diterbitkan oleh Republika.

Tidak ada tempat

Istilah dzalim yang sering kita dengar. Tetapi apa sebenarnya maksud perkataan dzalim? Sesetengah ahli bahasa menggambarkan dzalim sebagai “wadl’u syai’a fi ghairi mahallihi” (meletakkan perkara-perkara yang tidak di tempat).

Perbuatan-perbuatan yang dizalimi adalah perbuatan yang sangat dicerca oleh Islam. Di dalam Al-Qur’an disebut istilah baghyu yang juga sama dengan zhulm, yang bermaksud: melanggar atau merampas hak orang lain.

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Abi Dzar ra bahawa Nabi bersabda meriwayatkan firman Allah, “Wahai hambaku sesungguhnya Aku mengharamkan ked dzaliman atas diriKu maka Aku menjadikannya di antara kelian sebagai perbuatan yang haram maka janganlah saling men-dzalimi”. (HR.Muslim)

Dzalim adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini ditegaskan dalam Al-Qur’an yang berbunyi “..dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kejahatan.” (Surah 3:57 dan lihat juga ayat 42:40)

Di antara dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wata’ala melarang hamba-hambaNya dan menyetujui mereka di dunia dan akherat adalah perbuatan dzalim. Allah berfirman: “Dan tidakkah kamu (ingatlah), bahawa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang yang zalim? Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada mereka hingga ke hari ketika mata mereka luas. “(Surah Ibrahim: 42).

Adapun bentuk kezaliman ada 3 jenis seperti yang dijelaskan Rasulullah sallallahu’alaihi wassalam. Pertama, kezaliman tidak diampunkan oleh Allah. Kedua, pengampunan Allah, dan yang ketiga, kejahatan Allah yang tidak dibenarkan oleh Allah ta’ala.

Adapun kezaliman yang tidak diampunkan Allah ta’ala adalah syirik, sesuai firman Allah ta’ala: “Sesunggahnya syirik itu ke dzaliman yang amat besar!”, Adapun ke dzaliman yang dapat diampunkan Allah adalah kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungan dia terhadap Tuhan, Tuhannya. Dan kezaliman yang tidak dibiarkan Allah adalah ke dzaliman hamba-hamba-Nya di antara sesama mereka, karena pasti dituntut kelak oleh mereka yang di dzalimi. “(HR. Al-Bazaar & ath-Thayaalisy)

Kezaliman pertama tidak akan mendapat pengampunan dari Allah ta’ala jika pelakunya mati dalam perkongsian dengan Allah. “Dan Ingat, kutuk Allah kepada orang-orang yang zalim” QS. Hud: 18

Kezaliman kedua bergantung kepada kehendak Tuhan. Jika Allah menghendaki Dia akan menyeksa dia dengan dosa-dosanya dan jika Allah menghendaki Dia akan memaafkanNya dan menutupinya.

Adapun orang-orang kafir dan munafiq maka saksi itu berkata, “Orang-orang yang telah berbohong kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kutuk Allah kepada orang-orang yang zalim. “(Surah Hud: 18).

Oleh itu, adalah wajib bagi orang yang beriman untuk memisahkan diri dari tanggungan hak orang lain dan meminta supaya ia dibenarkan sebelum kedatangan Hari Kebangkitan, kerana pada hari itu tidak ada manfaat baik dirham atau dinar, tetapi yang berguna adalah pahala yang baik dan jahat.

Kezaliman ketiga, yang merupakan dzaliman antara hamba dengan yang lain. Bentuk dzalisme ini amat menggembirakan. Antara lain, untuk membunuh orang lain, mengalahkan dan mencela dia. Juga termasuk antara lain menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, menentang membayar hutang sementara dan banyak lagi.

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah memerinthakan agar kita segera minta maaf kepada orang yang kita d dzalimi, selagi masih hidup demi untuk memperingan siksa di akhirat nanti. Abu Hurairah ra berkata:

“Nabi SAW bersabda:” Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan atau harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal (maaf) nya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada harta dan dinar atau dirham, jika ia punya amal shalih, maka akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat (kebaikan), maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya. “(HR. Bukhari, Muslim)

Dalam pergaulan dan interaksi dengan orang lain, Islam telah merintahkan kepada kita agar menjaga perkataan dan sikap kita agar tidak menyinggung dan menyakiti persaan orang lain, apalagi sampai berbuat d zalim. Apa-apa sahaja yang kita lakukan pasti akan mendapat ganjarannya.

Kesan Dzalim

Tindakan yang menimbulkan kezaliman mempunyai kesan yang sangat negatif. Ibnu Taimiyah berkata, “Manusia tidak pernah berselisih pendapat bahawa akibat ked dzaliman itu sangat fatal, dan akibat keadilan itu sangat mulia, dan diriwayatkan bahawa Allah akan menolong suatu negara yang adil sekalipun dia negara kafir, dan Dia tidak akan menolong negara yang zalim sekalipun dia Muslim “. (Majmu ‘fatawa: 28/63)

Doa ‘orang yang did dzalimi sangat mustajab, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abi Hurairah bahawa Nabi bersabda, “Tiga orang yang doanya itu tidak tertolak Pemimpin yang adil, orang yang berpusa saat dia berbuka, dan do’ seorang lelaki yang dzalimi dibawa di atas awan, membuka pintu gerbang syurga dan dia berkata; Wahai Tuhanku Azza Wa Jalla: Demi zatku yang Maha Mulia sungguh aku akan menolongmu walau setelah beberapa saat. “(HR. Ahmad)

Kezdaliman adalah perbuatan dosa terbesar dan ia boleh merosakkan hati kita. Rasulullah SAW bersabda, “Jauhkan diri daripada kezaliman, kerana kezaliman dapat merosakkan hati nuranimu” (Mizan al-Hikmah V / 597). Dalam hadith lain, Rasulullah juga bersabda: “Takutlah kamu dari melakukan dzalim! Kerana dzaliman sebenar adalah kegelapan pada Hari Qiyamat! “(Mizan al-Hikmah V / 599)

Akibat dari perbuatan zalim, ia juga boleh menyebabkan seseorang yang sepatutnya masuk syurga berubah masuk neraka. Orang seperti itu dalam hadis disebut bankrap. Dari Abi Hurairah ra, Nabi SAW bersabda: “Tahukah kamu siapa yang muflis itu?”, Mereka (sahabat) berkata: “Ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang tidak punya kesenangan dan uang” (kemudian) Rasulullah menjawab: ” Sesungguhnya orang yang muflis dari umatku ialah orang yang datang (pada hari kiamat) membawa pahala solat, zakat, puasa dan haji.

Sedang (ia) pun datang (dengan membawa dosa) karena memaki-maki orang, memukul orang, dan mengambil harta benda orang (hak-hak orang), maka kebaikan-kebaikan orang (yang men dzalimi) itu diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang dzalimi. Maka tatkala kebaikan orang (yang men dzalimi) itu habis, sedang hutang (kepada dzalimannya) belum terbayarkan, maka diambilkan kajahatan-kejahatan dari mereka (yang ter dzalimi) untuk di berikan kepadanya (yang men dzalimi), kemudian ia (yang men dzalimi) dibuang ke neraka (HR Muslim)

Sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak merasakan apa yang kita lakukan untuk mengejek orang lain. Kepada kawan, jiran, saudara, dan juga kepada isteri dan anak-anak kita sendiri. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk dijauhkan dari tindakan orang yang kejam, bahkan termasuk kezaliman dirinya sendiri.

sumber: @tvdakwahmy via soyalemon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *