19 Amalan Ringkas Namun Pahalanya Besar Yang Boleh Di Lakukan Di Bulan Ramadhan & 5 Perkara Yang Membatalkan (Pahala) Puasa

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ با الله من شرور انفسنا و من سيءاة اعملنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبدهوا و الرسوله و على اله و اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامة

Join Group Koleksi Kata Hikmah
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Segala puji bagi alloh rabb semesta alam yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq agar dimenangkan-NYA semua agama. Sholawat serta salam kitra curahkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad shallallohu ‘alihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu dinul islam.

Alhamdulillah hanya dengan idzin alloh, saya dapat menyelesaikan sebuah makalah islami yang berjudul ”Amalan Ringkas Tetapi Berpahala Besar”.

Saya juga berterimakasih kepada para teman-reman saya yang membantu dan selalu menyemangati saya, para asaatidz dan para asaatidzah yang berkenan untuk membantu saya,serta dari doa orang tua saya yang insya alloh selalu menyertai saya.Makalah ini berisikan tentang beberapa 20 amalan dalam kehidupan sehari-hari yang mudah di kerjakan tetapi mengandung banyak banyak pahala dan ganjaran yang besar untuk kita di dunia maupun di akhirat.Mudah-mudahan dengan adanya makalah yang saya buat para pembaca yang membaca makalah ini dapat mengamalkannya.Didalam makalah ini terdapat ulasan yang menjelaskan secara ringkas tapi mengenai sasaran dan bersumber dari al-qur’anul kariim dan hadist-hadist yang shohih maupun hasan.

Amalan Ringkas Pahalanya Besar

1.Mendoakan orang lain mendapatkan pahala sebanyak orang yang di doakan.

Melakukan amalan tanpa melakukannya dengan susah payah tapi mendapatkan pahala besar adalah hal yang sangat mustahil.Mendapatkan pahala besar tanpa mengeluarkan biaya,keringat dan tenaga.Salah satu amalan yang dapat dilaksanakan adalah mendoakan orang lain.

“Barang siapa yang mendoakan mu’min laki-laki atu pun perempuan niscaya alloh akan member pahala kebaikan dari setiap mu’min laki-laki dan perempuan yang didoakannya.” (HR al-Thabrani)

Maka perbanyaklah mendoakan orang lain dalam kebaikan dan ketaqwaan.Dan janganlah kalian mendoakan mereka dalam keburukan ,suatu hal yang tak mungkin terjadi, memutus silaturahmi, dan mendoakan orang kafir agar di ampuni,tetapi boleh lah kalian berdoa agar ia di beri hidayah untuk masuk ke dalam islam.Salah satu doa yang mungkin biasa dipraktekan:

“Ya alloh, ampunilah dosa orang-orang muslim baik laki-laki maupun wanita, baik yang masih hidup,atau yang telah meninggal dunia.dengan rahmat Mu Ya Alloh yang maha pengasih dan maha penyayang.”

2. Dahsyatnya Dzikir

A.Dzikir lebih banyak daripada dunia dan seisinya.

Apakah ada kekayan yang lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya??Dziikir adalah salah satunya.Amalan ini ringan tapi dan membutuhkan waktu yang singkat tapi dapat mengalahkan nilai kekayan dunia dan seisinya.Rasululloh sallallohu alaihi wasallam bersabda:

“Aku membaca: Subhaanalloh wal hamdulillah walaailaaha illallohu wallohu akbar (maha suci alloh,segala puji bagi alloh, tiada tughan yang berhaq diibadahi selain alloh dan alloh maha besar).Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang dibawah sinar matahari.”(HR.Muslim)

Maka perbanyaklah dzikir ia adalah amalan yang ringan tapi bernilai berat disisi alloh subhaanahu wataa’la.

B. Dzikir yang pahalanya lebih daripada membebaskan sepuluh budak.

Membebaskan seorang budak mengeluarkan biaya yang besar.Dan apalagi membebaskan sepuluh orang budak yangpada di zaman ini budak sudah tidak ditemukan lagi.Nah, amalan ini berpahala imbang dengan membebaskan sepuluh orang budak, dalam hadistnya rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Barang siapa yang membaca:

“(Tidak ada illah yang berhaq diibadahi selain alloh yang tunggal,tiada sekutu bagiunya.Bagi-Nya kekuasaan dan puji-pujian dan dia berkuasa atas segala sesuatu),pada setiap hari seratus kali maka baginya seimbanmg dengan memerdekakan sepuluh budak sahaya dan tertulis bagoinya seratus kebaikan dan dihapus daripadanya seratus dosa dan menjadi perlindungan baginya sepanjang hari itu hingga sore hari.Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari yang berbuat seperti itu atau yang lebih banyak dari pada itu.”(disepakati oleh Bukhari dan Muslim)

C. Dzikir yang pahalanya memenuhi timbangan amal.

Pada hari akhir nanti semua orang akan ditimbang oleh alloh akan amal perbuatannya.Apabila lebih berat pahalanya maka ia akan dimasukan ke dalam syurga dan apabila lebih berat dosanya maka ia akan dimasukan ke dalam neraka.Nauudzubillahi min dzaalik.Nah amalan ini ringan tidak susah di amalkan namun berat dalam timbangan.Dari Abu Malik Al-asy’ari radhiallohu ‘anhu,Rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Kebersihan itu separuh keimanan,dan ucapan alahamdulillah itu memenuhi timbangan amal,dan Subhaanallohi walhamdulillah itu memenuhi keduanya atau memenuhi antara langit dan bumi.”(HR. Muislim)

Apabila kita mengucapkannya dengan keyakinan mantap maka tidaklah ringan timbangan kita di hari kiamat kelak.Insya alloh. Dan pada hadist lain:

“Ada dua kalimat yang ringan di ucapkan di lisan,dicintai oleh allohyang maha penyayang,berat di timbangan yaitu SUbhaanalloh wabihamdih Subhaanallohi bil ‘adziim.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Dengarkan pesan ini: kunci sukses ada perhatian dan kerajinan.Tidak usah berpikir panjang lebar karena dzikir ini tidak berat.

D. Dzikir yang mendatangkan seribu kebaikan dan menghapuskan seribu dosa.

Di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa.Semua orang mesti pernah melakukan dosa.Dosa itu tidak mudah di hapus di hadapan alloh.Misalnya kita harus beristighfar,bertaubat, dll. Tapi dengan dzikir inidosa-dosa bisa terhapus hingga beribu-ribu dosa. Sabda nabi sallallohu ‘alaihi wasallam:

“Apakah seorang diantara kamu tidak mampu mengerjakan seribu kebaikan dalam setiap harinya??Salah seorang sahabat yang ikut duduk bersama beliau bertanya:”Bagaimana cara salah seorang diantara kami dapat mengerjakan seribu kebaikan??”Belau menjawab:”Membaca tashbih (subhaanalloh) seratus kali dapat mendatangkan seribu kebaikan atau menghapus seribu dosa atau kesalahan.”(HR.Muslim)

E. Dzikir yang dibalasi pohon kurma di syurga.

Pohon kurma adalah pohon yang mempunyai banyak barokah didalamnya.Diantaranya dapat menguatkan badan,menyambuhkan berbagai penyakit, dll.Pohon kurma tidak kita temukan di indonesia melainkan hanya tumbuh didataran Arab Saudi.Ada cara praktis agar kita dapat menanam pohon kurma yang nantinya akan kita nikmati di dalam syurga.Dari Jabir radhialloohu ‘anhu bahwa rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:

“Barang siapa yang membaca dzikir Subhaanallohil ‘adziimi wabihamdihi (maha suci alloh yang maha agung dan segala puji bagi-Nya) maka akan ditanamkan untuknya sepohon kurma di syurga.”(HR.Al-thirmidzi)

Oleh karena itu marilah kita membuat hutan kurma di syurga sejauh mata kita memandang.

3.Doa Masuk Pasar Untuk Mendapatkan 3 Juta Keutamaan

Hendaklah diantara kalian mengucapkan doa sebelum masuk kedalam pasar.Rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:

“Barang sipa yang masuk kedalam pasar dengan membaca: “(Tiada tuhan selain alloh semata, tidak ada sektu bagin-Nya.Dialah yang memilii kerajaan dan pujian,yang menghidupkan dan mematikan dan dialah maha hidup dan tidak akan pernah mati, ditangan-Nya segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu),niscaya alloh akan membrikan kepadanya seribu-seribu (sejuta) kebaikan dan menghapus seribu-seribu (sejuta)keburukan serta diangkat kedudukannya seribu-seribu (sejuta) derajat.Dalam riwayat lain dikatakan :Niscaya alloh akan membangunkan rumah di dalam syurga.”(HR.Tirmidzi)

Oleh karena itu jangan kalian lupa untuk membaca doa tersebut karena didalamya terdapat 3 juta keutamaan.Dan Alloh menetapkan kepadanya sejuta kebaikan , menghapus sejuta kesalahan, dan meninggikan baginya sejuta derajat.Bagi kamu yang belum melakukannya.Maka cepat hafalkan doa nya.

4.Memberi Kelonggaran bagi Yang Berhutang Akan Mendapatkan Pahala Sedekah Dua Kali Lipat

Sudahkah kalian mersakan betapa beratnya bersedekah. Mengeluarkan uang yang menurut kita sangat berarti bagi kita. Kan tetapi ada juga amalan yang menyumbang secara tidak sengaja.Dalam hadist satu ini. Rasulullohu sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Barang siapa yang memberi tempo kepada seorang belum mampu membayar hutang maka setiap hari ia memiliki sedekah sampai hutang itu jatuh tempo. Jika jatuh tempo dan orang itu belum mampu membayar hutangnya kemudian ia memberi kelonggaran lagi, maka setiap hari ia bersedekah dua kali lipat dari harta yang dipinjamkannya.”(dianggap shohih oleh Hakim)

Amalan ini dapat kita lakukan dengan cara memberi tempo kepada orang yang belum mampu membayar hutang kepada kita.Kita tida berinfak kepada orang lain tetapi hanya memberi kelonggaran terhadap orang yang berhutang tetapi kita akan mendapatkan pahala berinfak.

6. Menjenguk Orang Sakit Didoakan oleh 70.000 Malaikat

Malaikat adalah makhluk yang maksum.Dalam artian malaikat adalah makhluk yang tidak memiliki dosa dan salah.Oleh karena itu doa para malaikat akan mudah dikabulkan oleh alloh subhaanahu wata’ala.Dan sangat bagus kalau kita bias di doakan oleh malaikat.Tips berikut yang di ajarkan oleh rasululloh agar kita bias di doakn oleh para malaikat.

“Tiada seorang muslim yang menjenguk seorang muslim pada waktu pagi melainkan dia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari.Dan ia menjenguk pada sore hari maka ia di doakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi harinya.Dan akan mendapatkan jaminan buah-buahan yang siap di petik di dalam syurga.”(HR .Tirmidzi )

Menjenguk orang sakit mudah dilakukan sesambi kita mempererat tali silaturahmi dan kekerabatan.Apalagi menjenguk orang sakit adalah salah satu kewajiban muslim terhadap muslim lainnya.

“Sesungguhnya rasulullah sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:

”haq seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam.Dikatakan kepada beliau, apa itu Yaa rasuululloh?? Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:”engkau hendaknya memberi salam ketika bertemu kepadanya,menghadirinya undangannya, memberi nasihat ketika ia meminta, mendoakanya ketika ia bersin jika ia memuji alloh,dan menjenguknya ketika ia sakit, dan engkau selenggarakn jenazahnya jika ia meninggal dunia.”(HR.Muslim)

7.Membaca Satu Huruf dari Al-qur’an Mendapat Sepuluh Pahala

Rasululloh sallallohu ‘alaihi wasllam bersabda:

“Barang siapa yang membaca satu huruf dari al-qur’an maka ia mendapat satu kebaikan dan setiap kebaikan mempunyai sepuluh kelipatan pahala. Aku tidak mengatakan Aliflaammim itu satu huruf, tapi aliif satu huruf, laam satu huruf, dan miim satu huruf.”(HR,Tirmidzi)

Oleh karena itu jangalah kita sia-siakan bacaan al-qur’an yang kita baca karena kita tida memperhatikan sunnah-sunnah rasululloh salallohu ‘alihi wasallam yang beliau ajarkan pada kita.

9.Belajar Di Masjid atau Membaca Al-qur’an Pahalanya Lebih Besar Daripada Mendapat Unta Dua Ekor

Pernahkah dari kalian mndapat kan seekor unta.Unta di negri kita tidak dapat ditemukan.Adapun jika pergi ke dataran Arab unta termasuk binatang yang sangat mahal harganya.Dengan membaca al-Qur’an di masjid atau sekedar untuk belajar saja maka kita setara dengan memiliki dua ekor unta tanpa harus pergi untuk membeli ke dataran Arab dan tidak mengeluarkan uang sedikit pun.Dan juga masih banyak keutamaan lainya jika kamu mengerjakan amalan yang bermanfaat di dalam masjid.Seperti mendengarkan kajian dan lain-lain.Rasululloh salallohu ‘alihi wasallam bersabda:

“Siapakah diantara kalian yang pergi buthaah atau al-‘aqiiq kemudian ia pulang dengan membawa dua ekor unta yang bagus-bagus tanpa berbuat dosa atau memutuskan tali persaudaraan? Kami menjawab, “kami semua menginginkan “.Rasululloh salallohu ‘alihi wasallam bersabda:”Mengapa kamu tidak pergi ke masjid kemudian kamu belajar disana atau mebaca dua ayat dari kitab Alloh subhaanahu wata’ala maka iotu lebih baik daripada dua ekor unta dan bila belajar atau membaca tiga atau empat ayat maka lebih baik dari tiga atau empat unta dan selanjutnya setiap hitungan sama dengan hitungan unta.”(HR.Muslim dan Ahmad)

Oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan unta sebanyak-banyaknya.

10.Muadzin atau Tukang Adzan Mendapat Pahala Sebanyak Orang Sholat Bersamanya dan wajib Masuk Syurga

a.Pahala Sebanyak Pahala Orang Sholat Bersamanya.

“Muadzin (tukan adzan) itu akan diampuni dosa-dosanya sesuai dengan panjangnya suara adzan dan pahala seperti orang-orang yang sholat bersamanya.”(HR.Al-Thabrani.Dianggap shahih ole al-Bani)
Dalam hadist ini berisikan terdapat dua pahala bagi seorang muadzin yaitu:

1.Dihapus dosa-dosanya.Berapalah dosa yang terhapus? Dosa yang terhapus sesuai dengan panjangnya suara jangkauan adzannya.Artinya semakin besar dan panjang jangkauannya maka semakin banyak pahala yang akan terhapus.wallohu a’lam bisshowaab.

2.Seoarang muadzin mendapat pahala sebanyak orang yang sholat bersamanya.Jika semakin banayak orang yang pergi sholat ke masjid karena mendengar seruan adzan darinya maka artinya ia mengjak orang lain dalam kebaikan dan ketaqwaan.Termasuk pekerjaan yang mulia bukan??

b.Wajib Masuk Syurga

“Barang sipa yang mengumandangkan adzan selama dua belas tahun maka ia wajib masuk syurga.Sekali adzan pada tiap hari ia memperoleh enam puluh kebaikan dan setiap iqamah memperoleh tiga puluh kebaikan.”(HR. Ibnu Majah)

Subhaanalloh besar sekali bukan ganjaran yang alloh berikan kepada seorang muadzin.Karena menjadi seorang muadzin adalah pekerjaan yang sangat mulia yaitu mengajak muslim atau muslimah untuk mengingat Alloh. Seorang muadzin akan masuk syurga jika ia menjadi seorang muadzin selama dua belas tahun secara berturu-turut.Apabila dari kalian tertarik ingin menjadi seorang muadzin, maka hadist ini insyaaloh akan menguatkan niat kalian untuk menjadi seoprang muadzin.Nabi Muhammad sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguhya hamba alloh pilihan adalah orang yang memperhatikan matahari, bulan, bintang ,dan bayangan,untuk mengingat alloh ‘azza wajalla.”(As-shilsilah as-Shohihah:vi/1299)

Hadist ini menjelaskan keutamaan bagi para muadzin yang ikhlas.Hadist ini disampaikan agar seorang seorang muslim berhasrat kuat untuk menjadi bagian dari mereka, atau turut bersama mereka-walau sesekali dalam memperoleh kebaikan yang dikabarkan nabi sallallohu ‘alaihi wasallam.

11.Sholat Sekali Dimasjidil Haram Sebanding Lebih 100.000 (seratus ribu) Kali di Tempat Lain

Dari Jabir Radhiallohu ‘anhu bahwasanya rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Shalat dimesjidku (masjid nabawi) lebih baik dari seribu kali dari seribu kali sholat di masjid lainnya kecuali di masjidil haram (makkah).Dan sholat di masjidil haram lebih baik dari 100.000(seratus ribu) shalat di masjid lainnya.”(HR.Ibnu Majjah)

Bila ada kesempatan untuk pergi kesana jangan sia-siakan waktu kita untuk tidak sholat disana walaupun hanya sholat satu kali saja.Karena mashlahat yang didapat dari sholat disana yaitulebih baik dari seribu kali sholat dari masjid lainnya kecuali masjidil haram. Syukur-syukur jika kalian bisa mengunjungi shalat di Masjidil haram.Misal apabila kita sedang berhaji lalu shalat disana selama 10 hari berturut-turut lima waktu shlat.Maka seakan –akan kita sebanding dengan shalat sejuta per hari atau lebih dari dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh tahun.Subhaanalloh.

12.Beberapa Amalan Yang Pahalanya Mengalir Terus Hingga Hari Kiamat. 

Rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:

“Jika seorang manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yakni: sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang senantiasa mendoakannya.”(HR Muslim)

Perkara-perkara ini sangat penting untuk kita siapkan selagi nyawa masih didalam raga sebelum jasad ini sudah tidak bisa berdaya lagi dan mumpung selagi ada kesempatan.

Sedekah jariyyah adalah semua sumbangan untuk kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat.Misalnya menyumbang jalan,membangun masjid, membantu pelaksanaaan pengajian, ceramah dan lain-lain yang didasari dengan niat ikhlas dan berasal dari barang atau uang yang halal.

Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Suatu ilmu yang kita peroleh dari mencarinya lalu kita ajarkan kepada orang lain dan bermanfaat baginya dan ia amalkan ilmu itu maka ganjaran pahala mengalir bagi orang yang mengajarkan ilmu itu walaupun orang yang mengajarkannya itu sudah meninggal dunia. Seperti mengajarkan mengaji, shalat dan lain-lain.dan jangan lupa apabila kalian sudah memiliki anak, maka didiklah ia agar ia menjadi anak yang sholeh yang dapat mendoakan orang tuanya dan membantunya jika orang tuanya sudah meninggal dunia.

Rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:

“Diantara yang akan ditemui seorang mu’min dari amal dan kebaikanya sepeninggalnya adalah:ilmunya yang diajarkan dan disebar luaskan, anak sholeh yang ditinggalkannya, al-qur’an yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun dan ia gunakan untuk fi sabilillah, sungai(mata air) yang ia gali,dan sedekah yang ia infakkan dari harta kejayaannya semasa sehatnya dan semasa hidupnya, niscaya itu akan ditemuinnya sepeninngalnya.”(HR.Ibnu Majah)

13.Doa Anak yang Mengangkat Derajat Orang Tua di Syurga

Kamu semua pasti terlahir karena adanya orang tua bukan?Perlu disadari orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam diri kita.Merekalah yang mendidik kita, mengurusi kita dari semasa kita kecil hingga kita dapat berjalan dengan mandirinya.Oleh karena itu berbakti kepada mereka adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah.Untuk muslimah ia wajib hingga ia menikah, maka berpindah kewajiban kepada suaminya.Jika berbicara kepada mereka hendaknya dengan perkataan yang santun dan sopan,hormat kepadanya, agar alloh menjauhkan dari kalian akan murkanya.Sudahkah kalian sudah membalas jasa mereka?

Oleh karena itu selipkan segenap doa untuk mereka dalam doa-doa kalian dan mintakan ampunan kepada-Nya.Dan apabila bagi kalian yang sudah ditinggal oleh kedua orang tua kalian, maka sebuah kewajiban bagi kalian untuk mendoakan mereka agar alloh meringankan beban mereka dan mengangkat mereka kepada derajat yang dimuliakan oleh-Nya.Karena nabi sallallohu ‘alihi wasallam pernah mengabarkan bahwa doa anak akan mengangkat derajat orang tua di akhirat.Dari Abu Hurairoh radhiallohu ‘anhu,Rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguhnya Alloh ‘azza wajalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang sholeh didalm syurga, hamba itu kemudian bertanya:”Ya rabbi,darimana derajat ini aku peroleh?” Alloh ‘azza wajalla menjawab:”Karena anakmu meminta ampunan kepadaku.”(HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Dan dari riwayat lain nabi sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguhnya ada seorang hamba yang diangkat derajatnya di surga,lalu ia bertanya, bagaimana saya bisa mendapat derajat ini?” lulu dijawab”karena istighfar anakmu untukmu.”(Shilsilah as-Shahiihah:iv/129)

Hadist tersebut menerangkan bahwa lantunan istighfar seorang anak untuk orang tuannya, manfaatnya kebali untuk orang tuanya dalam bentuk mengangkat derajatnya di syurga. Ya Alloh ampunilah anak-anak kami dan orang tua kami, tinggikanlah derajat mereka.Ada salah satu doa yang insya alloh sudah kalian hafal dan dapat pakai untuk mendoakan orang tua kalian.yaitu:

“Ya Alloh ampunilah dosa-dosa ku dan dosa-dosa orang tuaku ,dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihaniku di waktu aku kecil.

14.Pahala Berjamaah Isya Seperti Shalat Setengah Malam dan Pahala Shalat Subuh Berjamaah Seperti Shalat Satu Malam Penuh. 

Amalan sholat malam sangat luar biasa, karena tidak banyak orang yang dapat melakukan amalan itu.Banyaknya godaan dan hawa nafsu yang menyeret kita untuk lebih mementingkan haq-haq anggota badan untuk istirahat ketimbang dengan mengisi malam kita untuk bermunajat kepada alloh.Shalat malam adalah cobaan dan ujian berat bagi kaum muslimin krtika ia sedang menikmati kenyamanan atau keindahan mimpi dalam tidur yang bersifat sementara.Tak heran tak banyak dari mereka lebih mementingkan kenyamanan itu.Bergelut denganya adalah hal yang sangat wajar, namun tak banyak juga dari mereka yang terkalahkan.Sebagian dari kita juga mungkin banyak yang meremehkan akan kedahsyatan ganjaran dari sholat malam teersebut.

Namun Alloh memberikan kepada kita amalan yang seimbang dengan ganjaran melakukan setengah atau satu malam penuh shalat malam.Yaitu dengan shalat ‘isya atau shalat subuh berjamaah.Tapi bukan berarti juga kita meremehkan untuk melakukan untuk tidak sholat tahajjud.

Dari Utsman bin affan.Nabi muhammad sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Barang siapa yang sholat ‘isya dengan berjamaah maka seolah-olah ia mengerjakan shalat setengah malam dan barang siapa yang shalat subuh berjamaah maka ia seolah-olah ia mengerjakan shalat semalam suntuk.”(HR.Muslim)

17 .Besarnya Pahala bersedekah.

Anjuran untuk bersedekah meskipun dalam berkeadaan susah.Rasululloh sallallohu a’alihi wasallam bersabda:

“Sebaik-baik sedekah adalah sekemampuan orang miskin dan mulailah (memberi sedekah) pada orang yang kamu tanggung.”(As-Shilsilah as-Shahiihah,11/105 (566)

Manfaat dari bersedekah dintara lain:

a.Pahala bersedekah berlipat tujuh ratus kali bahkan lebih dari itu.

Sesuatu apa yang berharga yang kiata miliki di hadapan Alloh adalah sangat kecil nilainya.Tetapi nilai uang yang kita shodaqohkan dengan ikhlas maka akan besar dihadapanNya.Dan Ia akan melipatkan gandakannya denga berates-ratus kali lipat.

“Perumpaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan alloh adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir..Tiap-tiap bulir seratus biji.Alloh melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakiNya dan alloh maha luas l;agi maha mengetahui.”(QS.Al-Baqarah:261)

b.Sedekah akan diganti pahala dan diganti oleh alloh barang yang disedekahkan itu.

Selain kita mendapatkan pahala bersedekah kita juga diberikan oleh Alloh pengganti barang yang kita sedekahkan itu.Namun mungkin juga tidak digantikan dengan barang yang sama persis dengan barang yang kamu sedekahkan.Alloh berfirman:

“Dan barang apa saja yang engkau nafkahakan maka alloh akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.”(QS.Saba’:39)

Dan sabda nabi sallallohu ‘alaihi wasallam:

“Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang salah satunya berdoa, Ya Allohberikanlah ganti bagi orang yang berinfaq, dan binasakanlah harta orang yang pelit.”(HR.Bukhari dan Muslim)

c.Pahala sedekah akan berkembang biak seperti berkembang biakanya hewan piaraan.

Rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:

“Barang siapa yang bersedekah senilai sebutir kurma dari hasil hasil usaha yang halal dimana tidak akan diyterima disisi Alloh kecuali yang halal.Maka sesungguhnya Alloh akan menerima nya dengan tangan kanan-Nya.kemudian memelihara (menggembangkannya) untuk orang yang bersedekah itu sebagaimana salah seorang dianatara kamu sekalian memelihara anak kuda, sehinnga sedekah itu menjadi sebesar gunung.”(Disepakati oleh Bukhari dan Muslim)

Perlu diingat baik-baik bahwa syarat dari diterimanya sedekah manusia mesti berasal dari harta yang halal.

d.Selain itu manfaat sedekah adalah dapat menghapuskan kesalahan dan dosa.

Manfaat bersedekah selain dapat melipatkan barang yang kita sedekahkan dengan pahala yang berkali-kali lipat.Sedekah juga dapat menggugurkan dosa.Sedekah dilakukan dengan mudah jika ditanamkan dalam hati untuk mencari ridho-Nya, dengan ketulusan hati dan juga keikhlasan dalam diri.Rasullulloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Sedekah itu dapat menghapus kesalahan, bagaikan air memadamkan api.”(HR.Ahmad,Abu Dawud dan Ibnu Majjah)

e.Sedekah sebab dimasukan dalam Syurga dan dimasukan ke dalam neraka.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiallohu ‘anhaa bahwa ia berkata,

”Seorang wanita miskin mendatangiku bersama dua anak perempuannya.Maka aku memberikan makanananaya dengan tiga butir kurma.Lalu ia memberikan kepada tiap anaknya sebutir kurma.Lalu ia mengangkat sebutir kurma kemulutnya untuk dimakan namun kedua anak perempuan itu minta makan darinya.lalu ia membelah sebutir kurma itu menjadi dua untuk keduanya.Apa yang dilakukan nya membuat kagum.Maka aku pun ,menceritakan wanita tersebut kepada Rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam, maka belau bersabda:

“Sesungguhnya Alloh m,enetapkan surga untuknya dengan perbuatannya itu atau Alloh telah membebaskannya dari neraka dengan sebab perbuatannya itu.”(HR. Muslim)

Dan masih banyak manfaat dari berseekah, salah satu contoh dari bersedekah yang paling mudah adalah memberikan senyumanmu kepada sesama muslim.Tapi harus diingat bukan terhadap lawan jenis.Selain senyumanmu itu shodaqoh terhadap kawanmu, senyuman mu itu akan membuatmu cantik luar dan dalam,dan mempererat ikatan tali silaturahmi diantara kalian.

18.Ganjaran Berdzikir Sangat Banyak

Renungkan betapa besarnya pahala yang akan kalian dapat menginfakkan emas dan perak atau dengan berjihad di jalan Alloh.Itu merupakan suata amalan yang sangat dilakukan.Adapun ada cara praktis yang di ajarkan oleh nabi sallallohu ‘alihi wasallam, yang berpahala sebanding dengan meinfakkan hartanya sebesar emas dan perak dan berjihad di jalanm Alloh.simak hadistnya:

“Maukah kamu sekalian aku bertahukan tentang sebaik-baik dan sesuci-suci amal perbuatan di hadapan tuhanmunu serta setinggi-tingghi derajat dan lebih baik bagimu daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik bagimu daripada mengahadapi musuh kemudian kamu penggal leher mereka dan mereka memenggal lehermu? Para sahabat menjawab:”baiklah” bhelau bersabda:”yaitu dengan berdszikir kepada alloh ta’ala.(HR.Tirmidzi dan Hakim dan sanadnya Shahih)

Semua ibadah dibangun atas dasar dzikir.Jadi sertakan dzikirmu di kehidupan sehari-harimu.Alloh berfirman:

“Barang siapa yang berpaling dari berdzikir pengajaran tuhan yang maha pemurah (al-qur’an), kami adakan baginya syaithon (yang menyesatkan) maka syaiton itulah yang menjadi tem,an yang selalu menyertainnya.”

Manfaat dzikir diantarannya yaitu dapat menenangkan hati yang membacanya.Sebagai penawar dari perasaan resah, gundah, pusing memikirkan hidup, maka obat paling mujarab adalah berdzikir kepada alloh.Alloh telah menjanjikannya dalam firmannya:

“Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat alloh.Ingatlah, dengan mengingat alloh lah hati menjadi tentram.”(QS.al-Rad:28)

19 .Besarnya Pahala Bersegera dan Menanti Sholat Jum’at

Menanti sholat jum’at tiap langkah pahalanya sebesar setahun puasa dan shalat malamnya. Adapun jika bersegera mendatangi shalat jum’at maka bagi mereka seperti berkurban seekor unta.Sabda nabi sallallohu ‘alaihi wasallam:

“Barang siapa yang mandi sebagaimana mandi janabah pada hari jum’at kemudian pergi (pagi-pagi) ke masjid dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, duduk dekat imam untuk mendengarkan Khutbah dan tidak berbicara pada setiap langkahnnya ia memperoleh pahala satu tahun pahala puasa dan sholat.”(HR.Ibnu Majah)

Jadi syarat bagi kaum laki-laki yang ingin pergi sholat jum’at dengan membawa pahala sebesar satu tahun puasa dan sholat malamnya adalah:Mandi sebelum berangkat sholat jum’at, pagi-pagi tanpa menggunakan kendaraan, duduk dekat imam,dan tidak berbicara saat khotib sedang berkhutbah.

5 Perkara Yang Membatalkan (Pahala) Puasa

1. Dusta,

2. Ghibah,

3. Adu domba,

4. Sumpah palsu

5. Melihat dengan syahwat

Sumber : aisyaheru.blogspot.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *