SUBHANALLAH! GANJARAN BESAR BAGI SUAMI YANG BAIK TERHADAP KELUARGANYA

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Subhanallah! Ganjaran Besar Bagi Suami Yang Baik terhadap Keluarganya

Join Group Koleksi Kata Hikmah
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

Allah berfirman dalam Al-Quran yang mulia:

“Dan hidup dengan [mereka] dengan cara yang indah. Sekiranya anda tidak suka dengannya, maka anda mungkin tidak menyukai sesuatu yang Allah telah menciptakan kebaikan yang banyak di dalamnya (al-Qur’an 4:19).

Nabi  berkata:

Orang yang beriman dengan iman yang paling sempurna adalah orang yang mempunyai sifat terbaik dan yang paling baik kepada isterinya (Sahih Muslim).

Nabi  berkata:

Orang yang beriman tidak seharusnya membenci terhadap isterinya. Jika dia tidak suka sesuatu di dalamnya, maka pasti dia akan senang dengan kualiti lain dalam dirinya (Sahih Muslim).

Shaykh Asharaf Ali Thanwi berkata, mengulas ayat di atas:

“Adik! apabila Allah telah menetapkan hak-hak ini untuk wanita, maka siapa yang boleh mengubahnya.

Jika seorang lelaki tidak memenuhi hak-hak ini, dia akan bersalah kerana tidak menegakkan hak penciptaan. Manusia harus merenungkan bagaimana Allah telah mengadili bagi wanita dalam ayat di atas. Walaupun terdapat banyak alasan untuk tidak suka dengan isteri seseorang, sebab utama biasanya sifat buruk-ini menjadi sumber kesedihan bagi suami.

Walau bagaimanapun, Allah telah berjanji bahawa walaupun watak yang buruk ini dapat menjadi alat untuk mencapai kebaikan-kerana Dia Maha Bijaksana dan mampu berbuat apa-apa. Sebagai contoh, dia boleh menanggung anda anak-anak yang menjadi sarana keselamatan anda datang qiyamah. Lihatlah betapa jelasnya hak wanita yang ditekankan dalam ayat Al-Quran di atas. ”

Nabi (Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian) berkata:

Yang terbaik adalah yang terbaik kepada isterinya. Saya adalah yang terbaik di antara anda kepada isterinya (Tirmidhi, Darimi).

‘A’isha (Allah senang dengannya) menyangkal bahawa sebuah padang pasir Arab datang kepada Nabi (Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian) dan berkata:

“Adakah kamu mencium anak-anak kamu, kerana kita tidak?” Nabi (Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian) menjawab, “Apa yang boleh saya lakukan jika Allah telah mengambil belas kasihan dari hati kamu?” (Sahih al-Bukhari dan Muslim)

Anas (Allah rukuk kepadanya) menceritakan bahawa Nabi (Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian) berkata:

“Sesiapa yang membawa dan memelihara dua gadis muda sehingga mereka mencapai kematangan akan muncul pada Hari Penghakiman dalam keadaan dia dan saya akan menjadi seperti ini (dan dia ikut bersama-sama dengannya).” [[Sahih Muslim]]

Adalah mudah untuk mengukur dari sini bagaimana Islam telah memberikan begitu banyak insentif atas tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan masyarakat.

Penjagaan Rohani Keluarga

Selain itu, seperti yang diperlukan dan memberi ganjaran untuk melihat kepada keperluan fizikal dan kewangan keluarga seseorang, ia lebih penting lagi dan bermanfaat untuk melihat pembangunan rohani (ruhani) mereka.

Allah berfirman dalam Al-Quran yang mulia:

“Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka.” (Al-Qur’an66: 6)

Begitu juga, ganjaran untuk wanita juga banyak jika dia berinteraksi dengan baik dengan suaminya.Nabi (Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian) berkata dalam hadith yang diriwayatkan oleh Umm Salama (Allah ridha kepadanya):

“Mana-mana wanita yang mati dengan suaminya dengan senang hati akan masuk Syurga.” (Sunan al-Tirmidhi)

Nabi (Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian) berkata dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu:
“Kalau wanita melakukan solat lima waktu, berpuasa bulan Ramadhan, melindungi dirinya dari tidak bermoral, dan taat kepada suaminya, dia akan memasuki Syurga dari mana-mana pintu yang dia inginkan.” (Hilya)

Ia sangat bermanfaat untuk merawat semua ciptaan Allah dengan kelemahlembutan dan kebaikan. Ganjaran ini (bersama-sama dengan tanggungjawab) hanya meningkat sekiranya mereka adalah bersaudara dan kaum kerabat. Ini menjadikan orang beriman itu lengkap imannya, dan dia diberkati dalam kehidupan ini dan akhirat.

Kebanyakan maklumat di atas diperoleh daripada Nasihat Ashraf dari Perkahwinan dari www.al-rashad.com dan Mishkat al-Masabih, koleksi hadith yang besar oleh ‘Allama Tabrizi dalam bahasa Arab.

Ini hanyalah contoh dari apa warisan kaya yang telah kita tinggalkan oleh orang Islam yang terdahulu kita yang saleh. Buku perkahwinan lain dan bab yang berkaitan dalam hadith berfungsi seperti Riyad al-Salihin (diterjemahkan) dan al-Adab al-Mufrad oleh Imam Bukhari (diterjemahkan) boleh dirujuk untuk maklumat lebih lanjut.

Sumber: Islamituindah.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *