Berapa Tarikh Lahirmu? SubhanAllah.. Inilah Erti Tarikh Lahirmu Mengikut Surah Dari Al-Quran..

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Lazimnya yang kerap dikenal oleh orang – orang merupakan makna kelahiran bagi zodiak, primbon jawa, maupun yang lain. makna bertepatan pada lahir bagi zodiak ataupun primbon jawa amat mudah dikenal dari majalah, koran, novel, ataupun internet. tetapi, apakah kalian sempat mendengar tentang bertepatan pada lahir bagi islam?

Join Group Koleksi Kata Hikmah
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

serupa yang telah kita tahu seluruh, kalau al – qur’an menggambarkan kitab pedoman untuk segala ummat muslim di dunia ini, di dalam al – qur’an juga sudah mempunyai banyak pesan yang tersurat ataupun tersirat, serupa kode tersembunyi di tiap ayat yang tertulis di dalamnya. meski sudah banyak orang yang mengenali dan juga mengerti isi dari al – qur’an, namun masih terdapat banyak yang belum terjawab darial – qur’an spesial makna dari bertepatan pada lahir.

allah swt mengantarkan tiap ayat al – qur’andengan perantara malaikat jibril yang mengantarkan wahyu buat di informasikan kepada rasulullah saw. setelah itu rasulullah saw menghafalkan tiap wahyu yang diturunkan dan juga setelah itu ditulisnya di atas sesuatu media, serupa pelepah kurma, diatas kayu dan juga batu, ataupun di kulit domba.

allah swt sudah merancang dengan amat baik dan juga sempurna terhadap al – qur’an yang bertujuan supaya manusia di seluruh era, seluruh tingkatan keahlian dan juga seluruh umur mampu mengerti isinya. namun senantiasa aja masih banyak sekali perihal yang belum mampu dipecahkan dari isi al – qur’an. salah satu dari teka – teki yang belum terpecahkan merupakan teka – teki bertepatan pada lahir manusia bersumber pada al – qur’an.

yang jadi permasalahan merupakan waktu penanggalannya. apakah sistem penanggalan yang dipakai dengan sistem tanggalan hijriyah yang bersumber pada kepada bulan, ataupun masehi yang bersumber pada matahari?

bila memakai sistem penanggalan hijriyah, hingga tidak hendak cukup harinya. karna penanggalan hijriyah cuma hingga pada bertepatan pada 28 ataupun 29 aja, tidak hingga 30. sedangkan di dalam al – qur’an ada 30 juz.

sedangkan bila memakai sistem penganggalan masehi. dalam satu bulan ada 30 hingga 31 hari. yang jadi kasus merupakan bila seorang itu lahirnya pada bertepatan pada 31. bisa jadi idealnya merupakan penggabungan 2 kepribadian angka, ialah angka 1 dan juga 30. namun perihal itu dapat diperuntukan patokan.

kamu dapat cek kepribadian kamu setimpal bertepatan pada lahir dari tulisan al – qur’an berikut ini:

1. bertepatan pada 1 tulisan angkatan laut (AL) fatihah (pembukaan)

kepribadian : menggemari perihal baru, berbakat jadi pemimpin, seseorang pioneer (pelopor) , idealis, condong mau sempurna, pandai menggunakan peluang, egois, wajib senantiasa jadi prioritas utama, kerap mengulangi
kesalahan yang sama, orang yang belum mengenalnya hendak mengira bagaikan wujud yang angkuh dan juga susah ditaklukkan.

2. bertepatan pada 2 angkatan laut (AL) baqarah (sapi betina)

kepribadian : pekerja keras, taat hendak hukum dan juga ketentuan, mempunyai jiwa sosial dan juga kepedulian besar, menggemari perihal yang bertabiat rutinitas, bila ia sanggup terdapat cenderungan jadi seseorang dermawan, kurang inisiatif, kerap dimanfaatkan teman dan mudah yakin kepada teman .

3. bertepatan pada 3 ali imran (keluarga imrarga imran)

kepribadian : seseorang pemimpin (meski dalam kelompok kecil) , berwaspada dalam berperan, mengayomi, tegas, suka atmosfer perdebatan dan juga agak cerewet. bila perempuan dia condong tomboy, mau menang seorang diri, seseorang pemimpi dan juga kerap berfantasi.

4. bertepatan pada 4 an nisa (perempuan)

kepribadian : sensitif dan juga perasa, feminim, protektif terhadap 2 keluarga, kreatif, kompak tetapi gampang dipengaruhi, agak jahil (iseng) , dan juga penggoda.

5. bertepatan pada 5 angkatan laut (AL) maidah (hidangan)

kepribadian : dibutuhkan banyak orang, menggemari pergantian, mempunyai insting yang cukup, kilat bosan, mau dilayani, sulit diatur.

6. bertepatan pada 6 angkatan laut (AL) anaam (fauna ternak)

kepribadian: memiliki insting tajam, kurang mandiri, sering – kali seenaknya seorang diri, emosional, pemalu dan juga kurang yakin diri, dan juga kilat berbeda benak.

7. bertepatan pada 7 angkatan laut (AL) a’raaf (tempat paling tinggi)

kepribadian : teliti dan juga cermat, gampang mengambil hati teman , penuh inspirasi, nampak sombong, suka menyepelehkan dan juga kilat puas.

8. bertepatan pada 8 angkatan laut (AL) anfaal

kepribadian : optimis, mobilitas besar, menggemari pergantian, emosional, mudah berbeda pendirian, dikala marah suka menyakiti diri seorang diri.

9. bertepatan pada 9 at taubah

kepribadian : pemaaf, perfeksionis, gampang berteman, tegas, tidak suka basa basi, tidak kilat puas, mau senantiasa dicermati, keras kepala dan juga gampang goyah.

10. bertepatan pada 10 yunus

kepribadian : kilat membiasakan, banyak trik keluar dari perkara, tiap keinginan wajib terpenuhi, licin dan juga cerdik, tirdik, tidak dapat dikekang dan juga sulit diatur, gampang menyangkal dan juga banyak sebab.

11. bertepatan pada 11 huud

kepribadian: diperlukan banyak orang, gampang menerima, berwaspada dalam berbuat, tidak banyak keinginan, pasif, sering – kali diremehkan, peka perasaan.

12. bertepatan pada 12 yusuf

kepribadian: yakin diri, optimisme besar, tekun, cermat, disukai banyak orang, emosional, tidak gampang yakin, tidak dapat menahan kemauan, ambisius.

13. bertepatan pada 13 ar ra’du (guruh / petir)

kepribadian : pemikir, dinamis, menggemari perbandingan, gampang menarik perhatia, logis, suka berdebat, tempramental, lelet mengerti suatu.

14. bertepatan pada 14 ibrahim

kepribadian : pembimbing yang baik, patuh pada ketentuan, keras dan juga tegas, banyak rencana, rela berkorban.

15. bertepatan pada 15 angkatan laut (AL) hijr (batu)

kepribadian : perfeksionis, keras kepala, telaten, mudah goyah pendiriannya, gampang dipengaruhi.

16. bertepatan pada 16 an nahl (lebah)

kepribadian : giat dan juga tekun, ramah, peka pada atmosfer di sekitarnya, berjiwa sosial, pandai menggunakan peluang, apik, cerewet, sensitif dan juga agak cengeng, pendendam.

17. bertepatan pada 17 angkatan laut (AL) israa

kepribadian : idealis, banyak ilham, suka berkhayal, emosional, lebih subur bila beraktifitas pada malam hari (aktivitas yang baik dan juga berguna).

18. bertepatan pada 18 angkatan laut (AL) kahfi

kepribadian : suka membantu, pengamat yang baik, pandai menaruh rahasia, tidak gampang yakin, suka memendam permasalahan dan juga mengurung diri, sulit ditebak artinya.

19. bertepatan pada 19 maryam

kepribadian : penjaga, kekanak – kanakan, menggemari kanak – kanak, suka meter, suka mengajar, tabah, mempunyai banyak trik menuntaskan permasalahan, bicara berdasar fakta, kerap difitnah.

20. bertepatan pada 20 thaha

kepribadian : misterius, suka bepergian, memegang teguh ketentuan, suka lari dari permasalahan.

21. bertepatan pada 21 angkatan laut (AL) anbiyaa

kepribadian : bertanggung jawab, seseorang pemimpin dan juga pemikir, pendengar yang baik, menerima apa terdapatnya (ikhlas) , tidak banyak keinginan.

22. bertepatan pada 22 angkatan laut (AL) hajj

kepribadian : seluruh suatu wajib sempurna, gampang dipengaruhi, mudah terbawa – bawa, terburu – buru mau kilat hingga tujuan, menggemari keramaian, kerap berpikir muluk.

23. bertepatan pada 23 angkatan laut (AL) mu’minuun

kepribadian : normatif, sensitif, feminim, fanatik terhadap suatu, gampang terpancing emosinya.

24. bertepatan pada 24 an nuur

kepribadian: gampang membagikan jalur keluar, teliti memilah permasalahan, pendengar setia, gampang tersinggung, suka mengungkit – ungkit, mudah menyalahkan.

25. bertepatan pada 25 angkatan laut (AL) furqan

kepribadian : memiliki skala prioritas, gemar menyamakan, ceplas ceplos, kurang inisiatif dan juga tidak banyak keinginan.

26. bertepatan pada 26 asy syuara

kepribadian : pandai mengambil hati, suka rumit, kurang berani buat mengantarkan kemauan, agak cerewet, tidak banyak kemauan, kurang romantis.

27. bertepatan pada 27 an naml

kepribadian: insting kokoh, mempunyai perencanaan yang baik, pandai menggunakan kesempatan, sulit bekerja seorang diri, gampang panik, tidak dapat disalahkan, gampang tersinggung, tidak dapat ditentang.

28. bertepatan pada 28 angkatan laut (AL) qashash

kepribadian : berani mengantarkan kemauan dan juga komentar, memegang komitmen, gampang berteman, tidak sempat kehabih kehilangan olahan pembicaraan, pendendam, emosional, romantis, pencemburu.

29. bertepatan pada 29 angkatan laut (AL) ankabuut

kepribadian : banyak kenalan, tabah, dinamis, kurang menggemari keramaian, tidak berfikir panjang, kurang pandai memelihara jaringan, bekerja kurang sistematis, gampang tersinggung.

30. bertepatan pada 30 ar ruum

kepribadian : optimis, banyak ide, anggun, tempramental, suka berperan semaunya dan juga mau menang seorang diri, pencemburu berat, tiap kemauannya wajib dipadati.

Sumber : ceriteradunia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *