Dahsyatnya Kalimat Subhanallah Dibaca Selesai Solat

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Di antara kalimat-kalimat thayyibah (kalimat-kalimat yang baik dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT) yang dianjurkan untuk selalu dibaca dan dilantunkan adalah lafal subhanallah. Kalimat subhanallah bermakna Mahasuci Allah. Itu bererti Allah adalah Zat yang harus disucikan dan Dia tidak bergantung pada apa pun. Zat-Nya berdiri sendiri dan tanpa bantuan makhluk lain sama sekali.

Join Group Koleksi Kata Hikmah
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Sedangkan secara lughawi atau bahasa, makna dari subhanallah adalah menjauh, dan seseorang yang berenang dilukiskan dengan menjauh. Di dalam Al-Qur`an, anjuran untuk bertasbih kepada Allah SWT sangat banyak, di antaranya adalah sebagai berikut.

“Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.” (QS Al-Isra` [17]: 44)

Zikir dengan menggunakan lafal subhanallah merupakan salah satu kalimat yang banyak dianjurkan di dalam hadits-hadits Nabi saw. Di dalam beberapa hadits telah disinyalir pula sebagai berikut.

“Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh (Allah) Yang Maha Pengasih, yaitu kalimat subhanallah wabihamdihi, subhanallahil ‘Azhim (Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya, Mahasuci Allah Yang Maha Agung).” (HR Bukhari dan Muslim)

“Sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah SWT adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi.” (HR Muslim dan Tirmidzi)

Ketahuilah bahawa seluruh makhluk selalu bertasbih kepada Allah. Kerana tasbih itulah, maka setiap makhluk diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah. Yang banyak bertasbih, tentu kemuliaannya lebih tinggi berbanding dengan yang sedikit bertasbih.

Kalimat itu sangat ringan bila diucapkan, tetapi berat dalam timbangan. Kalimat tasbih itu sangat mudah kita ucapkan, tetapi mempunyai kesan yang luar biasa dalam hidup kita. Sungguh dahsyat kalimat tasbih, subhanallah, kerana kalimat tersebut dapat menghilangkan ketakutan, dan boleh menghapuskan dosa-dosa.

Nabi SAW bersabda :

Barangsiapa yang malam-malamnya digelisahkan oleh fikiran, kedekut untuk berinfak dan takut diserang musuh, maka banyak-banyaklah membaca Subhanallah Wabihamdihi, kerana kalimat itu lebih dicintai daripada menginfakkan segunung emas dan perak di jalan Allah. (HR.Thabrani )

Barangsiapa yang mengucapkan Subhanallah Wabihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka kesalahannya dihapuskan walau sebanyak buih di lautan. (Bukhari dan Muslim)

Percayalah kepada Allah. Bacalah tasbih setiap kita selesai solat. Dahului tasbih sebelum kita berdoa. Mulakan dengan banyak membaca tasbih ketika memulakan suatu pekerjaan. Insya Allah anda tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong selepas membaca tasbih. Allah pasti akan mengiringkan kebaikan bersama anda. Subhanallah. Ucapkanlah apabila anda melihat sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan

Sebenarnya, hadis-hadis di atas menjelaskan pula kegunaan dan manfaat zikir yang menggunakan kalimat subhanallah. Jika diterangkan lebih lengkap lagi adalah sebagai berikut:

– Memberikan pahala yang besar di sisi Allah SWT, bahkan sebuah kalimat zikir yang paling disukai oleh-Nya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abi Dzar. Rasulullah pernah ditanya, “Perkataan apa yang paling utama?” Beliau menjawab, “Yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat dan hamba-hamba-Nya, yaitu subhanallah wabihamdihi (Mahasuci Allah dengan segala puji bagi-Nya).” (HR Muslim)

– Sebagai saranan untuk menghindarkan gangguan dan kesulitan dari yang tidak disukai. Seperti yang telah ditegaskan di dalam Al-Qur`an.

“Sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang.” (QS Thaha [20]: 130)

Adanya pengucapan tasbih yang terus-menerus menghantarkan seseorang kepada ketenangan jiwa dan batin tatkala mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik atau buruk. Selain itu, ia semakin meyakini bahawa segala hal yang buruk maupun baik, merupakan kehendak Allah SWT. Dengan demikian, ia merasa telah menggantungkan semuanya kepada Allah SWT.

– Seseorang yang sekali membaca tasbih maka akan memperolehi sepuluh kebaikan. Hal ini diceritakan oleh Mus’ab bin Sa’d bahwa Rasulullah pernah menawarkan amalan yang dapat memberikan seribu kebaikan setiap hari. Pada saat itu, Rasulullah hanya menginsyaratkan untuk membaca tasbih seratus kali, dan memberikan nilai kebaikan seribu kali. Dapat dikatakan bahawa kalimat tasbih tersebut jika dibaca sekali maka akan mendatangkan sepuluh kebaikan. Sungguh luar biasa manfaat yang terdapat dalam kalimat tersebut. Tidak ada manusia yang dapat melakukan seribu kebaikan setiap hari. Nah, dengan hanya berzikir sebanyak seratus kali, hal itu sangat mungkin terjadi.

– Kalimat tasbih dapat menghapuskan segala dosa apabila dibaca seratus kali. Hal ini pernah ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah saw bersabda,

“Barangsiapa mengucapkan subhanallah wabihamdihi seratus kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut.” (HR Muslim dan Tirmidzi)

Tentunya yang dimaksud dapat diampuni segala dosanya di sini adalah seseorang yang sudah melakukan taubat nasuha terlebih dahulu sebelum ia melakukan interaksi zikir yang berterusan. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan mengulangi dosa yang pernah ia lakukan. Kerana ciri seseorang yang taubat nasuha adalah menyesali segala perbuatan dosanya dan tidak mengulangi, serta semakin rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

– Sebagai bekal yang paling baik di Akhirat kelak. Seseorang yang telah mampu menghafal dan memahami makna kalimat subhanallah, hendaknya selalu membasahi bibir dan menanamkan kalimat tersebut dalam hatinya, baik pada pagi hari, siang, maupun petang dan malam hari. Kerana pada hakikatnya, berzikir tidak dibatasi pada satu waktu tertentu. Namun, dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan hadit, kalimat tersebut hendaknya dibaca pada pagi dan petang hari. Hal ini memberikan penjelasan kepada kita bahawa pada saat pagi hari merupakan kegiatan awal kali dari seluruh aktiviti. Oleh sebab itu, mengawalinya dengan zikir dan kalimat tasbih merupakan itikad dan harapan bahawa pada hari itu akan dipenuhi dengan kebaikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *