Para Malaikat Memohon Keampunan Bagi Orang Yang Tidur Malam Dalam Keadaan ‘INI’.

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

 

Join Group Koleksi Kata Hikmah
Kami Sokong Ustaz Ebit Lew

Di antara orang-orang yang berbahagia dengan doa para Malaikat adalah orang yang tidur malam dalam keadaan suci. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah:

#1. Al-Imam ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda:

“Sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian, karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci melainkan satu Malaikat akan bersamanya di dalam syi’aar [1], tidak satu saat pun dia membalikkan badannya melainkan satu Malaikat akan berkata: ‘Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, kerana ia tidur malam dalam keadaan suci.’”

(Kitab an-Nawaafil, at-Targhiib fii an Yanaamal Insaan Thaahiran Naawiyan lil Qiyaam (I/408-409). Al-Hafizh al-Mundziri berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thab-rani di dalam kitab al-Ausath dengan sanad jayyid.” (Ibid, I/409). Al-Hafizh Ibnu Hajar menghukumi sanadnya dengan jayyid. Lihat kitab Fat-hul Baari (XI/109).ambil wudhuk sebelum tidur, wudhuk sebelum tidur, kelebihan orang berwudhuk sebelum tidur, manfaat berwudhuk sebelum tidur

[1] Al-Hafizh al-Mundziri berkata: “الشِّعَارُ (asy-syi‘aar) dengan syin yang dikasrahkan, maknanya adalah segala sesuatu yang ada pada badan berupa pakaian dan yang lainnya.” (At-Targhiib wat Tarhiib I/408)

#2. Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu anuma, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

Tahir saya Tahir في في شعور ملك, فلم يستقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان, فإنه بات طاهرا.

“Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka Malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dan tidaklah ia bangun melainkan Malaikat berdo’a: ‘Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan kerana ia tidur dalam keadaan suci.”

(Al-Ihsan Shiq Shahihhi Ibni Hibban, Buku Ath-Thaharah, Bab Fardhil Wudhu ‘(III / 328-329 no: 1051).

Imam Ibnu Hibban mengawali hadits ini dengan judul: “Permohonan Ampun Para Malaikat Bagi Orang yang Tidur Malam dalam Keadaan Suci ketika Dia Bangun Tidur.”

Di antara kandungan yang dapat kita petik dari kedua hadits di atas adalah:

# Pertama : Malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Sungguh teman yang paling baik dan paling mulia, seandainya balasan untuk orang yang tidur dalam kedaan suci hanya itu saja, maka hal tersebut tentu sudah cukup.

# Kedua : Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala memohon ampunan kepada-Nya setiap ia membalikkan badannya pada malam hari dan ketika ia bangun dari tidurnya.

Masya Allah satu amal yang sangat mudah dilakukan, tetapi fadilatnya sangatlah besar!

Dan bukan ini saja, bahkan ada riwayat lain yang menunjukkan keutamaan orang yang tidur malam dalam keadaan bersuci. Demikianlah yang diriwayatkan oleh dua Imam, yaitu Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Sahabat Mu’adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, baginda bersabda:

Saya adalah wanita Islam, dan saya adalah Tuhan yang saya.

“Tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci, lalu ia bangun pada suatu malam dan berdo’a memohon kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya.”

(Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani (lihat kitab Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib (I/317) dan Silsilah al-Ahaa-diits ash-Shahiihah (VI (bagian pertama)/89-92).

(Al-Imam al-Khaththabi berkata: “يَتَعَارُُّ ertinya bangun dari tidur, diambil dari kata التَّعَارُّ yang ertinya bangun dan membolak-balikkan badan di atas tempat tidur.” Dikatakan, bahwa التَّعَارُُّ dilakukan dengan ucapan dan suara, yang diambil dari ungkapan عُرَارُ الظَّلِيْمِ (kejahatan orang yang zhalim). (Ma-’aalimus Sunan IV/143).

Dari hadis tersebut dapat difahami bahawa tidur dalam keadaan suci termasuk di antara sebab sebuah do’a dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kerana ash-Shaadiqul Mashduuq (orang yang benar dan dibenarkan) yang berbicara dengan wahyu, yaitu Nabi kita yang mulia Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memberitahukan bahawa orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir lalu ia bangun dan memohon kebaikan dunia atau akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan mengabulkan permohonannya tersebut.

Semoga Allah Ta’ala berkenan menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Kabulkanlah wahai Rabb Yang Mahaagung lagi Maha mulia.

Sumber: limaumanis

INGIN IKLANKAN PERNIAGAAN ANDA DI WEBSITE KAMI ? BOLEH DIRECT HUBUNGI PIHAK KAMI DI LAMAN FACEBOOK BERIKUT :

ISLAM ITU SEMPURNA

NASIHAT PESAN BONDA

ORANG KITA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *